persoonlijke werkelijkheid

in een veranderlijke wereld 

 

ADJ

Portretten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thematische schilderijen van Anneke beginnen met een nieuwschierigheid naar het 'waarom'. 

Vervolgens komt het verhaal tot leven en krijgt ieder schilderij een eigen ritme.

 


2015-2020 CIRCLE OF LIFE  

gaat over hoe alles in beweging is;

een continue uitwisseling van energie en informatie.


2014-2015 HUMAN 

gaat over 'de mens' in een wereld die bestaat uit andere mensen; 

hoe we worden beïnvloed door onze opvoeding en de cultuur waarin we leven.


2012-2013 COLOUR OF LIFE 

gaat over persoonlijke identiteit;

hoe niets in dit leven kan groeien of bloeien zonder licht.


2011-2012 EEN HUIS IN HONGARIJE 

gaat over verbinding en wereldburgerschap;

hoe nationale staten bestaan door machtsverhoudingen en veroveringsoorlogen.


2008-2011 KUNST VAN HET LOSLATEN 

gaat over het 'loslaten' van datgene waar je geen controle over hebt;

hoe de wereld vanzelf verandert als iedereen zich zou richten op de eigen verbeterpunten.