• Philippe Smit

  12 april 2024

  Kunstenaar Philippe Smit (oom van mijn opa de Jager) zei, dat perfectie van kleur en vorm niet genoeg zijn, maar dat men een 'zoeker van de ziel' moet zijn, dat alleen de stijl 'geboren door emotie’ de ware is.

  Smit schilderde landschappen, maakte pastellen, tekende portretten en figuren. Zijn stijl was in aanvang impressionistisch maar ging later over in een persoonlijke stijl. Hij klaagde dat zijn werk niet werd begrepen door kunstcritici.

  Er is sinds ruim tien jaar een online catalogus, opgericht door een groep vrijwilligers, met als doel om het werk van Philippe bij een groter publiek bekend te maken. Tot nu toe zijn er al 570 werken bijeengebracht en bestudeerd en nog steeds is men op zoek naar nog niet bekende werken die zich mogelijk nog ergens in Nederland kunnen bevinden.

  website: Philippe Smit

  Artist Philippe Smit (uncle of my grandfather de Jager) said that perfection of color and form are not enough, but that one must be a 'seeker of the soul', that only the style 'born by emotion' is the true one.
  Smit painted landscapes, made pastels, drew portraits and figures. His style was initially impressionistic but later turned into a personal style. He complained that his work was not understood by art critics.
  There has been an online catalog for more than ten years, founded by a group of volunteers, with the aim of making Philippe's work known to a larger audience. To date, 570 works have been collected and studied and people are still looking for unknown works that may still be located somewhere in the Netherlands.

  Philippe Smit werd op 17 november 1887 in Zwolle geboren. Toen hij zes jaar oud was, verhuisde hij met zijn familie naar Parijs, waar hij een naar een Franse kunstacademie ging. Hij raakte er 1911 bevriend met de Franse impressionistische kunstschilder Claude Monet, die hij meermaals bezocht en met wie hij correspondeerde.

  Na een aantal magere jaren, ontmoette hij de Nederlandse bankier en kunstliefhebber Nicolas Urban, die onder de indruk was van zijn schilderijen en hem financieel hielp en zorgde voor een studio in Laren (Noord Holland). Een van zijn vrienden was de Blaricumse kunstschilder Jan Zondag.

  Urban stelde hem ook voor aan de rijke Amerikaanse kunstliefhebber en verzamelaar Theodore Pitcairn, die zijn belangrijkste opdrachtgever werd en hem een studio in Bryn Athyn (Pennsylvania) verschafte.

  Philippe reisde frequent naar Nederland, de Verenigde Staten en Spanje, maar voelde zich eigenlijk alleen echt blij als hij zich in de bosrijke omgeving van Fontainebleau in Frankrijk bevond.

   

  Philippe Smit was born in Zwolle on November 17, 1887. When he was six years old, he and his familiy moved to Paris, where he attended a French art school. In 1911 he became friends with the French impressionist painter Claude Monet, whom he visited several times and with whom he corresponded.
  After several lean years, he met the Dutch banker and art lover Nicolas Urban, who was impressed by his paintings and helped him financially and arranged for a studio in Laren (North Holland). One of his friends was the Blaricum painter Jan Zondag.
  Urban also introduced him to the wealthy American art lover and collector Theodore Pitcairn, who became his most important client and provided him with a studio in Bryn Athyn, Pennsylvania.

  Philippe frequently traveled to the Netherlands, the United States and Spain, but only felt truly happy when he was in the wooded area of Fontainebleau in France.

   

   

   

  Lees meer >> | 132 keer bekeken

 • Het gezicht van compassie

  11 maart 2024

  Kick Bras schrijft elke maand in het blad Volzin een kleine overdenking over een kunstwerk dat hem raakt.

  In het maartnummer een essay over mijn portrettering van Frans van der Lugt, een schilderij dat in 2015 onderdeel uitmaakte van expositie HUMAN.

  Voor meer info, zie instagram annekedejager.art  of PDF in publicaties 

   

   

  Lees meer >> | 145 keer bekeken

 • ADJ Studio

  17 februari 2024

  Still Life Painting

  website: ADJ Studio     

  instagram: annekedejager.art

  Lees meer >> | 108 keer bekeken

 • How was art was used for political advantage by the Nazi regime

  7 februari 2024

  Hitlers dictatuur duurde slechts dertien jaar, maar had een invloed die tot op de dag van vandaag weerklank vindt. Hoewel oorlog, discriminatie en genocide historisch gezien de meest bepalende acties van het regime waren, zette Hitler ook de Duitse culturele wereld op zijn kop. Elke artistieke creatie, van bioscoopfilms en boeken tot zelfs poppenspelen, werd gecontroleerd en indien nodig gecensureerd door het propagandaministerie onder leiding van Joseph Goebbels.

  Zo wordt op het schilderij Wassersport van Albert Janesch het coöperatieve collectief geïdealiseerd. De gespierde atleten zien er hetzelfde uit, zelfs hun gezichtsuitdrukkingen zijn min of meer hetzelfde. Deze uniformiteit wordt nog versterkt door de algehele compositie van het schilderij, waarin de figuren in een regelmatige, rasterachtige structuur zijn vastgelegd.

  De tentoonstelling Kunst in het derde rijk vraagt geen begrip voor de kunstenaars uit de naziperiode, maar laat wel zien dat een eenzijdige afwijzing van hun werk ons niets leert over de rol die kunst speelde in de periode van 1933-1945 en over hoe de kunstwereld werd misbruikt om de boodschap van raciale superioriteit over te brengen.

  ‚Äč

   

  This painting Wassersport by Albert Janesch shows muscular canoeists and rowers competing against each other. In appearance, the athletes look as if they are relatives; even their facial expressions are more or less the same. This uniformity is further enhanced by the overall composition of the painting, in which the figures are captured in a regular, grid-like structure. Here the cooperative collective is idealized, a popular characteristic of the Nazi self-image.

  Hitler's dictatorship lasted only thirteen years, but had an influence that resonates to this day. Although war, discrimination and genocide were historically the regime's most defining actions, Hitler also turned the German cultural world upside down. Every artistic creation, from cinema films and books to even puppet shows, was monitored and, if necessary, censored by the propaganda ministry led by Joseph Goebbels.

  The German artists were no different from other German citizens: whether they offered their services enthusiastically or meekly adapted to the regime, they all tried to find a way to make a living.

  The exhibition Art in the Third Reich does not ask for understanding for the artists of the Nazi period, but it does show that a one-sided rejection of their work teaches us nothing about the role that art played within the Third Reich and about how the art world was abused to convey the message of racial superiority.

  KUNST IN HET DERDE RIJK t/m 24 maart 2024

  Museum Arnhem website

   

  Lees meer >> | 122 keer bekeken

 • Workshop in de Maarn Wijzer

  25 januari 2024

  Afgelopen zaterdag bij Maarn Wijzer mijn workshop 'Schilder de Ander'. 

  Een leuke middag, die in het teken staat van samen met de ander een tweeluik maken.

  Deze keer opnieuw een heel diverse groep: opa met kleindochter, moeders en dochters, een echtpaar. De een met veel schilderservaring, de ander met geen of weinig schilderservaring.

  Lees meer >> | 69 keer bekeken

 • Workshop 'Schilder de ander'

  28 november 2023

  **********Cadeautip*************

  Een middag elkaar schilderen en er vervolgens een tweeluik van maken. 

  Plezier in het samen schilderen staat voorop. Leuk voor alle niveaus en alle leeftijden. 

  Zaterdag 20 januari 2024 van 14 - 17 uur in Maarn

  Interesse? inschrijven via deze link: Schilder de ander

  Lees meer >> | 147 keer bekeken

 • Schilderlessen door Anneke de Jager 2024

  28 november 2023

  schilderen in Langbroek 2024 

  11, 18, 25 januari cursus 'stilleven schilderen' donderdagochtend/avond

  7, 14, 21 maart cursus 'modelschilderen' donderdagochtend/avond

  In februari en april zijn er ook weer 'open ateliers'

  Lees meer >> | 94 keer bekeken

 • Striptekenen in Maarn voor jeugd 9-13 jaar

  10 november 2023

  Het tweede nummer van de 'Maarn Wijzer Stripkrant' is weer afgerond!

  In 2024 een nieuwe serie tekenlessen: 8, 15 en 29 januari en 5 en 12 februari

  STRIPTEKENEN (9-13 jaar)

  Meer informatie : maarnwijzer shop

  Lees meer >> | 178 keer bekeken

 • PAINTING WORKSHOP for Lions Youth Exchange

  26 juli 2023

  Last Sunday I provided a painting workshop for the Lions Youth Exchange in which 27 young people aged 17 to 22 from 14 different countries were guests at the Lions Club Utrechtse Heuvelrug.

  After cycling past nearby castles in the morning, the young people got creative in the Druivenkas of Historic Tea Garden Bartimeus. 

  Points of attention: What makes Dutch light so special? and: How do you create depth in your painting? 

  They worked with concentration and were happy with the result.

  Lees meer >> | 264 keer bekeken

 • Heksenmonument

  5 juni 2023

  For centuries, tens of thousands of people, mainly women, have been convicted, tortured and executed in witch trials. These also took place in the Netherlands. This has left its mark on women today: how they are seen and how they see themselves.

  Afgelopen weekend was er op verschillende plekken in Nederland een herdenking  en actie voor een heksenmonument

  CHANGE (2020)

  In 2020 exposeerde ik met het schilderij CHANGE over de strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de recente wereldwijde beweging #metoo. Eeuwenoude gevestigde discriminerende normen normaliseren, accepteren en rechtvaardigen seksueel geweld tegen vrouwen en hebben veel vrouwen gedwongen tot een rol van ondergeschiktheid.

  Lees meer >> | 369 keer bekeken

 • Meer blogs >>