ADJ

Portretten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoonlijke werkelijkheid

in een veranderlijke wereld 

 

#annekedejager

 

 

 

 

 

 

 


 

2016-2020 CIRCLE OF LIFE  

gaat over hoe alles in beweging is;

een continue uitwisseling van energie en informatie.


2014-2015 HUMAN 

gaat over 'de mens' in een wereld die bestaat uit andere mensen; 

hoe we worden beïnvloed door onze opvoeding en de cultuur waarin we leven.


2012-2013 COLOUR OF LIFE 

gaat over persoonlijke identiteit;

hoe niets in dit leven kan groeien of bloeien zonder licht.


2011-2012 EEN HUIS IN HONGARIJE 

gaat over verbinding en wereldburgerschap;

hoe nationale staten bestaan door machtsverhoudingen en veroveringsoorlogen.


2008-2011 KUNST VAN HET LOSLATEN 

gaat over het 'loslaten' van datgene waar je geen controle over hebt;

hoe de wereld vanzelf verandert als ieder zich zou richten op het eigen moreel kompas.